Oprávnenie EK

Prvá púchovská STK vykonáva nasledovné druhy emisných kontrol pre všetky kategórie vozidiel:

  • emisné kontroly pravidelné
  • emisné kontroly zvláštne
  • emisné kontroly administratívne
 
Druhy emisných kontrol (podľa druhu paliva), ktoré vykonávame:

  • so zážihovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) bez katalyzátora (BEZKAT, NKAT)
  • so zážihovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom (RKAT)
  • so vznetovým (dieselovým) motorom
  • so zážihovým motorom (palivo benzín LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom RKAT vybavené palubným diagnostickým systémom OBD