Oprávnenie STK

Prvá púchovská STK vykonáva vo svojej prevádzke nasledovné druhy technických kontrol pre všetky kategórie vozidiel:
  • technické kontroly pravidelné,
  • technické kontroly zvláštne,
  • technické kontroly administratívne,
  • opakované technické kontroly.