Systém manažérstva kvality

Od začiatku svojej činnosti sme zaviedli do výkonu technických a emisných kontrol systém manažérstva kvality v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001:2008.

Zavedený a dokumentovaný systém manažérstva kvality nám umožňuje efektívne riadiť naše vnútorné procesy za účelom:
  • zvýšiť našu efektívnosť a minimalizovať riziká spojené s tým, že nesplníme naše záväzky voči zákazníkom,
  • zvýšiť našu konkurencie schopnosť v porovnaní s ostatnými STK,
  • podporiť našu organizáciu v plnení strategických cieľov,
  • umožniť organizáciám, ktorým záleží na kvalite nami poskytovaných služieb (majú zevedený SMK) nahliadnuť na kvalitu našej práce prostredníctvom auditu tretej strany,
  • vytvárať základ na zlepšovanie našich interných procesov,
  • motivácie a záväzku našich zamestnancov vo vzťahu k zákazníkom.

Náš zákazník je na prvom mieste.

Certifikát ISO 9001