Príprava na EK


Príprava vozidla na emisnú kontrolu
Informácie, ktoré Vám chceme v rámci tohto príspevku poskytnúť, majú poslúžiť ako jednoduchý návod na plynulé absolvovanie emisnej kontroly Vášho vozidla.

Povinnosť prevádzkovateľa vodiča
Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na
emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť stanovené doklady.

Prečo navštíviť naše pracovisko emisnej kontroly

Už od začiatku svojej činnosti sme sa rozhodli poskytovať služby v tejto oblasti úplne novým spôsobom orientovaným na potreby zákazníka. Vďaka dostatočnej kapacite univerzálnej kontrolnej linky, objednávaciemu systému a zodpovedajúcemu počtu zamestnancov nemusíte strácať veľa času čakaním.
Aké doklady musíte predložiť k emisnej kontrole vozidla?
a) Emisná kontrola pravidelná
 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
Upozornenie!
Malá kartička Osvedčenie o evidencii časť I. nestačí. Bez veľkého TP nie je možné EK vykonať!


 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu).
Pozn.: Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.b)  Emisná kontrola zvláštna
 • doklady podľa odseku a) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z., v prípade individuálneho dovozu vozidla zo zahraničia.
 

 
c)   Emisná kontrola administratívna
 • doklady podľa odseku a)
   


V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak emisnú kontrolu nie je možné vykonať.

Nechajte si spraviť kópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu.
 

 
Kedy emisnú kontrolu nie je možné vykonať?
 • Ak nepredložíte ustanovené doklady
 • Ak nemožno naštartovať motor
 • Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo
 • Ak vozidlo má poruchu na plynovom zariadení
 
hore