Pripomenieme Vám termín ďalšej TK/EK, overenia tachografu


Termín nasledujúcej technickej, resp. emisnej kontroly máte uvedený v dokladoch z predchádzajúcej kontroly (v Osvedčení o TK/EK, ako aj na nálepke na čelnom skle). Pri vozidlách, ktoré ešte neabsolvovali prvú kontrolu si termín určíte podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie (Osvedčenie o evidencii vozidla), podľa lehôt platných pre danú kategóriu vozidla.

Aby ste si nemuseli pamätať tieto termíny alebo ich neustále sledovať (aby ste náhodou nezabudli), ponúkame Vám službu, ktorá Vás jednoduchým spôsobom (bezplatná SMS, e-mail) včas upozorní na koniec platnosti technickej, resp. emisnej kontroly. Zadajte do formulára evidenčné číslo Vášho vozidla s dátumom platnosti kontroly a ponechajte sledovanie termínu na nás.

Pre vozidlá vybavené tachografom:

Platnosť overenia záznamového zariadenia (tachografu) zaniká po uplynutí dvoch rokov od dátumu overenia. Aby ste na vozidle náhodou neprekročili lehotu platnosti ponúkame Vám službu, ktorá Vás jednoduchým spôsobom (bezplatná SMS, e-mail) včas upozorní na koniec platnosti termínu overenia. Zadajte do formulára evidenčné číslo Vášho vozidla s dátumom platnosti lehoty overenia a ponechajte sledovanie termínu na nás.

Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ):*
Termín platnosti TK (TK+EK):**
Termín platnosti EK:** (ak sa líši od termínu platnosti TK)
Lehota platnosti overenia tachografu:
Mobil (SR):  
E-mail:
Upozorniť:* E-mail SMS SMS + E-mail
Opíšte kontrolný reťazec:*