Vážený zákaník / zákazníčka,

Snažíme sa neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Ak nám chcete pomôcť, podeľte sa s nami o svoj názor, pripomienku alebo pochvalu, prípadne nám zašlite svoju sťažnosť, ak technická alebo emisná kontrola neprebehla podľa vašich predstáv. Môžete na to využiť nižšie uvedený dotazník spokojnosti.

Vopred ďakujeme za váš názor, pomôže nám ďalej sa zlepšovať.

Odosielam formulár
Ako ste boli u nás dnes spokojníSPOKOJNOSŤNESPOKOJNOSŤ*
S čakacou dobou na zahájenie kontroly?
S prostredím príjmu a haly STK?
So správaním pracovníka príjmu STK?
So správaním kontrolného technika STK?
S čistotou prac. odevov kontrolných technikov?
S objektívnosťou technickej kontroly?
Boli ste spokojní s vysvetlením prípadných zistených chýb na vozidle?
Predpokladáte, že budúcu technickú kontrolu vykonáte opäť v našej stanici?
Môžete uviesť, čo by sme mohli urobiť pre zvýšenie Vašej spokojnosti?
Pokiaľ Váš námet vyžaduje odpoveď, prosíme Vás o vyplnenie Vášho mena a adresy alebo e-mailu v nižšie uvedenom formulári.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: e-mail, telefón, evidenčné číslo vozidla, termín platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly alebo tachografu) spoločnosťou AUTO CT., s.r.o, 020 52 Záriečie 117, IČO: 36825182, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 18191/R za účelom:

zisťovania spokojnosti zákazníkov
a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa stk@stkmestecko.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednanú službu (vykonať zaslať upozornenia na uplynutie platnosti technickej kontroly alebo emisnej kontroly motorového vozidla alebo zasielať marketingové informácie). AUTO CT, s.r.o. prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov