Služba je z kapacitných dôvodov pozastavená.

Uvádzacia akcia

Na požiadanie Vám pred začiatkom technickej kontroly zdarma prehliadneme vozidlo a upozorníme Vás na chyby, ktoré sa na vozidle nachádzajú.

V prípade, že je vozidlo v poriadku (nenachádzajú sa na ňom žiadne vážne alebo nebezpečné chyby), je možné následne absolvovať kompletnú technickú (emisnú) kontrolu a získať nálepku a osvedčenie.

V prípade, ak sa na vozidle nachádzajú vážne alebo nebezpečné chyby (kategória B alebo C), budete na ne upozornení, nakoľko Vaša bezpečnosť a bezpečnosť ľudí, ktorých prevážate, nám nie je ľahostajná. Po ich odstránení už nebude problém úspešne absolvovať technickú, prípadne emisnú kontrolu.

 

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov