Kontrola zdarma

Ku každej pravidelnej kontrole technického stavu vykonáme zdarma na Vašom vozidle test tlmičov pruženia. Kontrolu vykonávame automaticky, nie je potrebné ju objednávať. Test tlmičov pruženia v súčasnosti nie je zahrnutý v rozsahu povinnej technickej kontroly.

Tlmiče pruženia zabraňujú nadmernému zaťažovaniu ľudského tela, ku ktorému môže dochádzať v dôsledku prechádzania nerovností na vozovke.

Schopnosť tlmičov pruženia plniť ich základnú funkciu možno overiť na špeciálnom diagostickom zariadení – skúšačke tlmičov. Test sa vykonáva bezdemontážnym spôsobom, kde výsledkom merania sú číselne a graficky spracované hodnoty účinnosti tlmičov prednej a zadnej nápravy. Ku každej kontrole vystavujeme protokol o vykonaní testu vrátane prípadného odporúčania na výmenu tlmičov.

Výrobcovia tlmičov pruženia odporúčajú ich kontrolu každých 20 000 km

Tlmiče by mali vydržať bez zníženia ich účinnosti 60000 až 80000 km, samozrejme v závislosti od spôsobu jazdy a prevádzkových podmienok. Potom je ich potrebné vymeniť.

Ako sa môže prejaviť znížená účinnosť tlmičov:

  • nerovnomerné opotrebenie pneumatík
  • po prejazde po nerovnostiach sa ozýva buchot z prednej nápravy
  • vozidlo sa v zákrutách môže neprimerane nakláňať
  • auto má väčšiu tendenciu prechádzať do šmyku
  • pri vozidlách vybavených protiblokovacím systémom ABS sa môže predlžovať brzdná dráha
  • vplyvom zlej účinnosti dochádza k odskakovaniu kolies od vozovky – znížená ovládateľnosť vozidla
  • v zákrutách sa vozidlo správa nestabilne

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov