Od 25. mája 2006 zasahujú na slovenských cestách špeciálne vozidlá mobilnej technickej kontroly.

Každoročne sa na slovenských cestách stane asi 60-tisíc dopravných nehôd, pri ktorých zahynie viac ako 500 ľudí. Zhruba dvetisíc osôb z nehôd vyviazne s ťažkým zranením, ďalších 9-tisíc s ľahšími poraneniami. V posledných 3 rokoch sa na cestách udialo asi 700 nehôd, ktorých príčinou bol zlý technický stav vozidiel.

Aj to je jedným z dôvodov prečo ministerstvo vnútra nakúpilo špeciálne autá mobilnej technickej kontroly, ktoré si 24. mája 2006 prevzali policajti oddelení špeciálnych kontrol v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.

Zároveň týmto spĺňame záväzok Slovenskej republiky, ktorý pre nás vyplýva zo smerníc Európskej únie (Smernica Európskeho parlamentu a rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v spoločenstve).

Smernica Policajný zbor zaväzuje vykonávať neoznámené a neočakávané kontroly technického stavu vozidiel priamo v cestnej premávke. V rámci cestných kontrol budú vykonávané aj kontroly sociálnej legislatívy, teda kontroly dodržiavania bezpečnostných prestávok a rýchlosti jazdy.

   

Ministerstvo vnútra zakúpilo tri kamióny na podvozku Mercedes Benz s nadstavbou MAHA, ktorej súčasťou je valcová skúšobňa bŕzd, analyzátor výfukových plynov pre benzínové a dymomer pre dieselové motory a iné zariadenia. V súčasnosti sa plánuje zakúpenie ďalších mobilných staníc technickej kontroly, tak aby bol vybavený každý územnosprávny kraj v rámci členenia SR. Účelom je posilnenie kontrol technického stvu nákladných a ich prípojných vozidiel, hlavne autobusov.

Zaradenie mobilných staníc technickej kontroly do bežného výkonu služby slovenskej polície je len jedno so systémových opatrení ministerstva vnútra a polície na znižovanie dopravnej nehodovosti, ktoré bude mať preventívny a represívny charakter. Kontroly technického stavu pomocou mobilných pracovísk sú novozavedenou činnosťou Policajného zboru (krátené).

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov