Predpis EHK č. 104

Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t a všetky vozidlá kategórie O3 a O4 prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike musia byť označené reflexným značením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104.

od 10.10.2009Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 10.10.2009
od 1.7.2010Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2005 do 9.10.2009
od 1.1.2011Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2000 do 31.12.2004

Montáž a umiestnenie reflexného značenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti musia byť vykonané podľa bodov 6.21 predpisu EHK č. 48 minimálne série zmien 03, pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové označenie a vzadu červené alebo žlté odrazové označenie.

Výnimky z povinnosti vybavenia reflexným značením:

  • vozidlá so šírkou nepresahujúcou 2100 mm,
  • vozidlá s dĺžkou nepresahujúcou 6000 mm,
  • podvozky s kabínou, nedokončené vozidlá a ťahače návesov.

Reflexné vyznačenie obrysov je zakázané pre osobné automobily (kategória M1) a prípojné vozidlá do 750 kg najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti (kategória O1).

Bližšie informácie nájdete tu.

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov