Sú technické a emisné kontroly pre traktory a ich prívesy povinné?

Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov stanovil povinnosť absolvovať technickú, resp. emisnú kontrolu aj pre traktory a ich prípojné vozidlá. Lehoty technických a emisných kontrol pravidelných pre túto kategóriu vozidiel určuje vyhláška 137/2018 Z. z.

Traktory a ich prípojné vozidlá sa musia podrobiť technickým, resp. emisným kontrolám v lehote štyroch rokov po ich prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách. Lehoty pre ostatné kategórie cestných vozidiel môžete nájsť tu.

Kontrolu je možné vykonať v našej stacionárnej STK.

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov