S účinnosťou od 20.05.2018, podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, technickej kontrole pravidelnej nepodliehajú kategórie:

  • O1 – prípojné vozidlá s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou neprevyšujúcou 750 kg (prívesné vozíky),
  • R1 – prípojné vozidlá za traktor, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu neprevyšuje 1.500 kg,
  • L1e – malý motocykel, t. j. dvojkolesové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,
  • L2e – trojkolesové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

(Výnimka: ak je potrebné takúto kontrolu vykonať na iný účel, napr. kvôli inej technickej zmene).

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov