Odosielam formulár
Druh kontroly
Výber termínu
Vaše údaje
Súhrn objednávky
Objednávka prijatá
1/4Druh kontroly
Zmena termínu alebo zrušenie objednávky

V prípade, že chcete rušiť objednávku alebo zmeniť dohodnutý termín, prípadne Vám nevyhovuje rozsah voľných termínov, kontaktujte nás prosím e-mailom alebo telefonicky

Ďalší krok
2/4Výber termínu
3/4Vaše údaje

1. Vybrali ste si termín

utorok
04.07.2017

2. Druh kontroly

3. Identifikačné údaje zákazníka

V prípade, že chcete rušiť objednávku alebo zmeniť dohodnutý termín, prípadne Vám nevyhovuje rozsah voľných termínov, kontaktujte nás prosím e-mailom alebo telefonicky

Na každý termín je možné objednať viac zákazníkov, ak vami vybraný termín po potvrdení objednávky stále svieti ako voľný, neobjednávajte sa znova, prosím.

4. Identifikačné údaje vozidla

Pozor nezabudnite veľký technický preukaz

V prípade, že chcete rušiť objednávku alebo zmeniť dohodnutý termín, prípadne Vám nevyhovuje rozsah voľných termínov, kontaktujte nás prosím e-mailom alebo telefonicky

Vozidlá nad 3,5t musia byť zaťažené

V prípade, že chcete rušiť objednávku alebo zmeniť dohodnutý termín, prípadne Vám nevyhovuje rozsah voľných termínov, kontaktujte nás prosím e-mailom alebo telefonicky

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, evidenčné číslo vozidla, druh vozidla, druh paliva) spoločnosťou AUTO CT., s.r.o, 020 52 Záriečie 117, IČO: 36825182, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 18191/R za účelom:

spracovania a vybavenia objednávky na technickú kontrolu a/alebo emisnú kontrolu motorového vozidla (zaslanie potvrdzujúcej SMS správy a/alebo e-mailu o doručení tejto objednávky TK/EK/KO/Tachograf, zaslanie upozornenia na dohodnutý termín TK/EK/KO/Tachograf uvedený v tejto objednávke 24 h vopred a zaevidovanie objednávky v informačnom systéme)
zasielania zvýhodnených ponúk, noviniek a marketingu
a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa stk@stkmestecko.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednanú službu (vykonať zaslať upozornenia na uplynutie platnosti technickej kontroly alebo emisnej kontroly motorového vozidla alebo zasielať marketingové informácie). AUTO CT, s.r.o. prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Ďalší krok
4/5Súhrn objednávky

Termín

utorok
04.07.2017,
07:30

Druh kontroly

Technická kontrola: pravidelná
Emisná kontrola: administratívna

Identifikačné údaje zákazníka

Meno a priezvisko / firma: Jozef Hugolín
E-mail: jozef_hugolin@google.stk
Mobil: 0901 222 333
Telefón: 0901 222 333

Identifikačné údaje vozidla

Evidenčné číslo vozidla: PU 123 45
Druh vozidla: osobné auto
Značka a typ vozidla: Škoda Fabia
Druh paliva: nafta

Príďťe v presnom čase

V prípade, že chcete rušiť objednávku alebo zmeniť dohodnutý termín, prípadne Vám nevyhovuje rozsah voľných termínov, kontaktujte nás prosím e-mailom alebo telefonicky

Posledný krok
5/5Objednávka prijatá
Tešíme sa na vás.

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov